Systémy technické ochrany
Bezpečnostní systémy

Protipožární systémy

Slaboproudé systémy

Smart systémy

Silnoproudé systémy

Komunikační systémy

Datové kabeláže metalické, optické

Rozhlasy a Ozvučení

Technologie - Systémy

Systémy technické ochrany <br>Bezpečnostní systémy

Systémy technické ochrany
Bezpečnostní systémy

Protipožární systémy

Protipožární systémy

Slaboproudé systémy

Slaboproudé systémy

Smart systémy

Smart systémy

Silnoproudé systémy

Silnoproudé systémy

Komunikační systémy

Komunikační systémy

Datové kabeláže metalické, optické

Datové kabeláže metalické, optické

Rozhlasy a Ozvučení

Rozhlasy a Ozvučení

Systémy technické ochrany <br>Bezpečnostní systémy Systémy technické ochrany
Bezpečnostní systémy

Naše společnost projektuje, instaluje a udržuje tyto technologie a systémy:

 • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) – dříve elektronické zabezpečovací systémy (EZS);
 • perimetrické (obvodové - venkovní) zabezpečovací systémy (PERIMETRIE);
 • napojování na pult centrální ochrany (PCO);
 • visualisační a řídící centralizované nadstavby - FIRMA NABÍZÍ VLASTNÍ ŘEŠENÍ - TeVis - viz odkaz Vlastní prodkuty.
 • elektronická ochrana zboží;
 • kamerové systémy (CCTV);
 • městské kamerové dohledové systémy (MKDS) (jedná se o specifickou aplikací kamerových systémů, které poskytují vizuální přehled a mají preventivní psychologický účinek na zvýšení bezpečnosti ve vybraných lokalitách a tím se podílejí na snížení míry kriminality  a zároveň také zvyšují pocit bezpečí u většiny obyvatel.)
 • elektrická požární signalizace (EPS);
 • systém detekce plynu (PDS);
 • stabilní hasící a samohasící zařízení (SHZ);
 • evakuační rozhlasy (AUDIO);
 • protipožární dveře, uzávěry a systémy omezující šíření ohně a kouře;
 • mechanické zábranné systémy (MZS) – mříže, brány, oplocení - VLASTNÍ ZÁMEČNICKÁ VÝROBA - viz odkaz Zámečnická výroba;
 • elektronické systémy kontroly vstupu, docházky a obchůzkové systémy (EKV);
 • parkovací vjezdové závory lze vybavit řídícími jednotkami a přijímači dálkového ovládání;
 • automatizace vstupů a vjezdů (parkovací a vjezdové závory pro regulaci průjezdu a povolení vjezdu do areálů, parkovišť, cest a silnic realizujeme instalace automatické závory).

Protipožární systémy Protipožární systémy

PROJEKCE - INSTALACE - SERVIS - REVIZE

Projektujeme, instalujeme udržujeme, kontrulujeme a revidujeme protipožární systémy:

 • EPS – Elektrická (elektronická) Požární Signalizace - vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Realizujeme systémy Lites, Esser, Schrack;
 • ERO - Evakuační rozhlas - požárně bezpečnostní zařízení 
 • PDS – Plynový Detekční Systém;
 • PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY – certifikované utěsňování prostupů a spár, např. kabelů apod.
Provádíme kontroly provozuschopnosti uvedených systémů ve smyslu §7 vyhlášky č. 246/2001Sb.

Slaboproudé systémy Slaboproudé systémy

 • strukturovaná kabeláž – datová síť (DTS);
 • audio systémy (AUDIO);
 • společné TV antény, satelity (STA, SAT);
 • kabelová televize (KTV);
 • systémy jednotného času (JČ);
 • další systémy.

Smart systémy Smart systémy

Navrhujeme, projektujeme, instalujeme a udržujeme inteligentní systémy do různých typů objektů včetně rodinných domů a bytů.

Jedná se o zařízení, která svou funkcí zvyšují komfort užívání, ale jsou také nástrojem ke snižování provozních výdajů, jakými jsou například výdaje za energie.

Příklady zařízení, kterých se naše nabídka týká:

 • zabezpečovací systémy;
 • přístupové systémy;
 • brány, vjezdová vrata (popř. garážová), žaluzie a podobné prvky;
 • vytápění a klimatizace;
 • osvětlení, elektroinstalace;
 • audio a video systémy;
 • další systémy.


Příklady funkcí, kterých se nabídka týká:

 • vzdálené ovládání prostřednictvím internetu, speciálních aplikací nebo pomocí SMS příkazů;
 • měření a vyhodnocení spotřeby a ztrát energií;
 • propojení, popřípadě sloučení a řízení jednotlivých zařízení do funkčních celků;
 • identifikace uživatelů a vozidel;
 • přizpůsobení zařízení objektu uživatelům (v případě rodinných domů např. seniorům nebo malým dětem);
 • a další.

Silnoproudé systémy Silnoproudé systémy

Realizujeme silnoproudé rozvody NN, elektrická zařízení do 1000V, jednofázová i třífázová, a to do všech
typů objektů. Součástí této nabídky firmy je také:

 • pokládka vedení;
 • uzemnění sítí;
 • ochrana před úderem blesku a před přepětím;
 • montáž a instalace rozváděčů vč. domovních;
 • instalace zásuvkových a světelných okruhů;
 • rozvody veřejného osvětlení;
 • revize elektro.

Komunikační systémy Komunikační systémy

 • telekomunikační systémy; 
 • telefonní ústředny (TEL) včetně IP telefonie (Voice over IP);
 • lokální komunikační systémy - domácí telefony, intercomy, videovrátný (DT);
 • ozvučovací systémy - objektové, místní, evakuační rozhlasy (AUDIO);
 • strukturované kabeláže - datové sítě (DTS);
 • zajišťování provozních prací a údržeb;

Budujeme místní telefonní sítě. Pokládáme kabely do země včetně zemních prací. Realizujeme výstavbu liniových telekomunikačních staveb „na klíč“. 

Datové kabeláže metalické, optické Datové kabeláže metalické, optické

 • provádíme instalace a měření datových sítí;
 • měříme metalické datových kabelů, provádíme měření až do kategorie 6A (Ea), certifikovaným měřícím přístrojem WireXpert 500, výstupem je certifikační protokol;
 • měříme optické kabely – singlemode, multimode;
 • měření provádíme přímou metodou i metodou OTDR;
 • pro přímou metodu používáme měřící přístroj výrobce JDSU;
 • měření OTDR provádíme měřícím přístrojem výrobce EXFO 720C, výstupem je měřící protokol.

Rozhlasy a Ozvučení Rozhlasy a Ozvučení

Projektujeme, instalujeme, kontrolujeme a udržujeme:

 • OBECNÍ A MÍSTNÍ ROZHLASY;
 • AREÁLOVÉ ROZHLASY;
 • VAROVNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY - digitální bezdrátové místní infomační systémy varování obyvatel;
 • EVAKUAČNÍ ROZHLASY - viz Protipožární systémy;
 • OZVUČOVACÍ SYSTÉMY pro budovy, haly kutlruní, portovní prostory.